1 príspevok / 0 nový
amaca
1. kvalifikačná skúška

Dobrý deň,
náš terajší špeciálny pedagóg má vykonanú 1. kvalifikačnú skúšku podľa vyhlášky Min.školstva 41/96 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov zo dňa 28.3.2000.
Môžeme ju akceptovať?
Ďakujem