5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ivča učiteľka
10% navýšenie platov pedagogickým zamestnancom od januára 2023

Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať na informáciu ohľadne vyplatenia navýšenia 10% k platu pre pedagogických zamestnancov na základe z Nariadenia vlády SR č. 296/2022. Na súkromnej strednej škole v Bratislave sme žiaden dodatok k platovému výmeru o navýšení nepodpisovali, ale naše známe učiteľky z iných škôl (cirkevné gymnázium, bilingválne gymnázium a pod.) už tieto dodatky podpisovali v mesiaci január. Na túto skutočnosť sme sa pýtali na ekonomickom oddelení a bolo nám povedané, že sa zriaďovateľka vyjadrila, že nám najskôr navýši platy až od septembra 2023 (vtedy ale má byť predsa ďalšie zvyšovanie). Môžeme sa my, ako bežní učitelia, nejak dožadovať vyplatenia tých 10%? Alebo sú nejaké výnimky? Ďakujem.

Maria Pavlikova
10% navýšenie platov pedagogickým zamestnancom od januára 2023

Dobrý deň,
nariadenie vlády SR č. 296/2022 Z. z. je účinné od 1. 1. 2022 pre všetkých zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. K 1. 1. 2022 sa vydávajú nové oznámenia o výške a zložení funkčného platu, v ktorom sa pripočíta aj rok praxe pre zvýšenie platovej tarify. Ak Váš zamestnávateľ pri odmeňovaní nepostupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z,, ale podľa kolektívnej zmluvy, prípadne vnútorného mzdového predpisu, tak plat v zmysle § 1 ods. 8 zákona č. 553/2003 Z. z. , ktorý máte určený, nesmie byť nižší ako plat, ktorý by ste mali podľa uvedeného zákona.

Ivča učiteľka
10 percent

Ďakujem za odpoveď, len ja ako učiteľ nemám odkiaľ vedieť, podľa čoho sme vyplácaní. Ak by sme boli teda vyplácaní podľa iných právnych predpisov ako podľa z. č. 553/2003, a momentálne máme plat korešpondujúci s tým, ktorý je uvedený v zákone, vtedy nám nemusia navýšiť? Nedostane každá škola financie na navyšovanie miezd? Ďakujem ešte za túto odpoveď.

Maria Pavlikova
10 percent

Dobrý deň,
pozrite sa na platový dekrét, tam by ste mali mať napísané, z čoho sa stanovuje plat. Ak je Váš plat rovnaký ako plat podľa posledného nariadenia vlády, aj tak by Vám mali zvýšiť od januára 2023 percento za odpracované roky. Ak škola dostane prostriedky na navýšenie platov, tieto sa nedajú použiť na iný účel ako na mzdy. Nemôžem kvalifikovane odpovedať, keď mi chýbajú základné informácie, ktoré vlastne ani Vy nemáte. To je len v rovine dohadov a názorov.

Ivča učiteľka
Dakujem

V každom prípade ďakujem veľmi pekne, pozriem to.