2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Daniela Vicáňová
1.atestácia

Dobrý deň,
viem, že od 1.1.2017 musí mať riaditeľ MŠ vykonanú 1.atestáciu, aby spĺňal kvalifikačné predpoklady.
Prosím Vás,
v ktorom zákone je to uvedené aj s poznámkou od 1.1.2017 povinná 1.atestácia.

Viem, že je to v zákone 317/2009, ale tam nie je presne určené, že od tohto dátumu.

Ďakujem za pomoc

Maria Pavlikova
1. atestácia

Povinnosť vykonať 1. atestáciu pre riaditeľky materských škôl do 31. 12. 2016 je uvedená v § 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z. Kvalifikačné predpoklady na činnosť vedúceho zamestnanca (riaditeľa) sú uvedené v § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. a pod písm. c) je uvedené, že podmienka vykonania prvej kvalifikačnej skúšky (1. atestácie) alebo jej náhrady sa nevyžaduje u riaditeľa predškolského zariadenia - v súčasnosti.