2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
škola27
1.atestácia

Dobrý deň môžem byť zaradená ako odborný zamestnanec s I.atestáciou keď mám nasledovné vzdelanie
1994 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov história-psychológia
2000 UK Bratislava 4-semestrálny špecializačný kurz školskej psychológie osvedčenie
2013 rigorózna skúška doktor pedagogiky v štud. odbore uč. akademických predmetov
Ďakujem

Maria Pavlikova
1. atestácia

V otázke neuvádzate informáciu o vykonaní prvej atestácie, ktorá by Vás oprávňovala na zaradenie do kariérového stupňa odborný zamestnanec (psychológ) s prvou atestáciou. Patrí Vám zaradenie do kariérového stupňa samostatný psychológ.