2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
julianagercakov...
1.Atestacia

Dobrý deň,
prosím o radu,vysvetlenie k mojej otázke.
Pred rokom v mesiaci máj som vykonala prvú atestáciu podľa § 50 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Keďže mám ukončené vysokoškolské štúdium v štúdijnom odbore učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy, učím ako zástupkyňa RŠ pre MŠ.
Avšak túto atestáciu som písala ako stredoškoláčka- tak mi to bolo interpretované,lebo keďže učím v MŠ a najvyššie dosiahnuté vzdelanie v MŠ mám stredné odborné,tak aj prvú atestáciu mám písať ako stredoškoláčka. Teda aj do žiadosti som mala napísať-Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania pre účely atestácie- úplné stredné odborné.
Samozrejme,že táto atestácia ma neposunula o triedu vyššie. Keby som si chcela urobiť druhú atestáciu, tak by som musela urobiť znova prvú atestáciu, ale ako vysokoškoláčka.
Písala som aj na ministerstvo školstva a odporúčali mi obrátiť sa na MPC so žiadosťou o opravu osvedčenia o vykonaní atestácie. Avšak žiadosť bola zamietnutá.
Preto moja otázka znie:
Keďže chcem zostať učiť v MŠ a som vo vedúcej funkcii,bude potrebné si robiť aj druhú atestáciu?
Čiže musím robiť znova prvú atestáciu ako učiteľstvo pre prvý stupeň?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
1. atestácia

Doplňte, prosím Vás, presne úplné stredné odborné vzdelanie.