4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Soninika
1.atestácia

Dobrý deň prosím Vás o radu:

Zamestnanec sa prihlásil na vykonanie 1.atestácie 27.08.2019 a aj atestačnú prácu odovzdal 27.08.2019.
Atestáciu vykonal 13.11.2020. Ako samostatný pedagogický zamestnanec bol zaradený 01.03.2017.

Na vykonanie 1. atestácie použil 60 kreditov, ktoré mal doteraz vyplácané ako príplatok za profesijný rozvoj, nakoľko nám iba teraz oznámil, že na 1.atestáciu si uplatnil tieto kredity.

Je môj postup správny?

1. Zaradím zamestnanca do vyššej platovej triedy až po 5 rokoch, čiže 28.02.2022?
2. Príplatok za profesijný rozvoj mu budem naďalej vyplácať do roku 2026 nezávisle od toho, že tieto kredity použil na 1 atestáciu?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Pedagogický zamestnanec, ktorý je zaradený do kategórie samostatný pedagogický zamestnanec od 1. 3. 2017 a vykonal prvú atestáciu 13. 11. 2020 sa zaradí do kariérovéhp stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou od 1. 3. 2022. Vzhľadom k tomu, že na atestáciu nepoužil žiadne kredity, tak kreditový príplatok - príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. mu budete vyplácať neprerušene do
31. 8. 2026.

Soninika
Prvá atestácia

Dobrý deň pani Pavlíková,
ja som vo svojej otázke uviedla, že zamestnanec kredity na vykonanie 1. atestácie použil a moja otázka znela či mu mám na základe toho odobrať príplatok za profesijný rozvoj, keďže si tieto kredity uplatnil na 1. atestáciu alebo mám v nezmenenej výške naďalej vyplácať príplatok za profesijný rozvoj.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Prvá atestácia

Ja si každú otázku najskôr prečítam a potom odpovedám. Tak som si prečítala aj Vašu otázku a uviedla som, že na atestáciu nepoužil žiadne kredity, tak kreditový príplatok - príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. mu budete vyplácať neprerušene do 31. 8. 2026. Na vykonanie atestácie sa od 1. 9. 2019 NEPOUŽÍVAJÚ žiadne kredity a kreditový príplatok sa vypláca naďalej ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. až do 31. 8. 2026 a súčasne sa na základe vykonanej atestácie zaraďuje do vyššej platovej triedy, avšak až po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, t. j. v prípade Vášho zamestnanca od 1. 3. 2022.