5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mária Slobodník...
1.atestacia kde mi bude platiť
Mária Slobodník...
Atestácia

Som zaradená ako pedagogický zamestnanec špecialista. Mám ukončenú špeciálnu pedagogiku učiteľský odbor. Ak si urobím teraz atestaciu bude mi platiť potom aj na 1 stupni ak si urobím rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky?

Maria Pavlikova
Atestácia

Najskôr musíte byť kvalifikovaná, pretože atestáciu môže vykonať pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady.

Mária Slobodník...
Atestácia 2

Som kvalifikovana ako učiteľka v špeciálnej triede kde som aj triedna. Na platovom dekrete mám uvedené že som pedagogický zamestnanec-specialista. Podla zákona 317 patríme my čo učíme v špeciálnych triedach do paragraf.12 alebo 19? Sme odborní zamestnanci?
Tak potom ja potrebujem dve atestácie? Jednu ako odborný zamestnanec a jednu ako učiteľ pre primárne vzdelávanie?
Momentálne mám ukončenu špeciálnu pedagogiku učiteľský odbor. Ak si urobím rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky tak musím robiť aj k tomu odboru atestáciu?

Maria Pavlikova
Atestácia 2

Atestáciu možno v súlade s § 49 až 51 zákona č. 317/2009 Z. z. vykonať len v kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca, na ktorú spĺňa kvalifikáciu, rovnako aj ako odborný zamestnanec. Učiteľ a aj učiteľ v špeciálnej triede a v špeciálnej škole je zaradený v kategórii pedagogických zamestnancov a špeciálny pedagóg nie je učiteľ, je to odborný zamestnanec. Pedagogický zamestnanec - špecialista nie je odborný zamestnanec. Ak budete mať dve pracovné zmluvy, jednu ako pedagogický zamestnanec a druhú ako odborný zamestnanec, musíte absolvovať dve atestácie.