4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bobbyf72
1.atestácia - školský špeciálny pedagóg - uznanie

Dobrý deň p. Pavliková
Chcel by som Vás poprosiť o Váš názor, zamestnanec má ukončené učiteľstvo pre špeciálne školy: pedagogika emocionálne a sociálne narušených a učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: SJL. Má nastúpiť na školu ako školský špeciálny pedagóg. Má urobenú 1.atestáciu podľa §50 zákona č.317/2009 o PZ a OZ. Na osvedčení má zaradenie do kategórie resp. podkategórie : učiteľ/učiteľ pre primárne vzdelávanie. Atestačná práca sa týka špeciálnej pedagogiky: Procesuálna schéma ako učebná pomôcka.
Chcem sa opýtať, či je možné mu uznať 1.atestáciu, keď podľa zákona 138 o PZ a OZ je školský špeciálny pedagóg už pedagogický zamestnanec zaradený do pracovnej triedy 2. Samozrejme má 17 rokov praxe ako učiteľ na špeciálnej škole. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
1.atestácia - školský špeciálny pedagóg - uznanie

Podľa môjho názoru školský špeciálny pedagóg bol od 1. 9. 2019 preradený z kategórie odborných zamestnancov do kategórie pedagogických zamestnancov, aby sa odstránili nezrovnalosti pri posudzovaní priznania kreditového príplatku, atestácii a pod. Ja sa prikláňam k uznaniu atestácie a súčasne sa ospravedlňujem, ak sa mýlim. Skúste sa obrátiť na ministerstvo školstva.

bobbyf72
Školský špeciálny pedagóg

Ďakujem za odpoveď p. Pavlíková, vnímal som to podobne. Ale názor ministerstva je iný, v tomto prípade patrí ŠŠP podľa ich názoru do platovej triedy 7, pracovnej triedy 2. Dostal som odpoveď. Želám pekný deň.

Maria Pavlikova
Školský špeciálny pedagóg

Obávala som sa, že to bude takto. Preto som Vám radila obrátiť sa na ministerstvo. Teraz to máme čierne na bielom. Ďakujem za informáciu.