2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
anety
1.atestčná skúška a príplatok za profeisjný rozvoj

Dobrý deň prajem! Poprosím Vás o vyjadrenie. Mám takmer 19 ročnú prax. Pracujem ako učiteľka na ZŠ-2. stupeň.Od roku 2016 som získala 33 kreditov. Absolvovala som predatestačné vzdelávanie. Žiadosť o vykonanie 1. atestácie som podávala 20.8.2019, 1. atestačnú skúšku som vykonala 29.4.2020. Chcem sa opýtať, či teraz po získaní 1. atestácie mi bude príplatok za profesijný rozvoj vo výške 6% odobratý alebo mi má byť naďalej vyplácaný aj po postupe do vyššej platovej triedy až do augusta 2026? Viem, že sa tu o tom už veľa písalo,ale aby mi to bolo jasné, poprosím Vás o Vašu odpoveď. Veľmi pekne vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
1. atestačná skúška a príplatok za profesijný rozvoj

Po vykonaní prvej atestácie za podmienky, že ste boli po dobu piatich rokov zaradená v kariérovom stupni samostatná učiteľka, Vás 30. 4. 2020 v súlade s § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. preradili do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou do 8.platovej triedy. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. sa Vám bude vyplácať do 31. 8. 2026.