3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Lucia Malíková
1.kvalifikácia

Dobrý deň, chcem sa spýtať na uznanie 1. kvalifikačnej skúšky.
Mám ukončenú VŠE v Bratislave -1991 a DPŠ na VŠE - 1999. Od roku 1996 som pracovala na OA ako učiteľka odborných ekonomických predmetov. Bola som zaradená v 11. platovej triede. V roku 2013 som dostala výpoveď pre nadbytočnosť. Od septembra 2013 som nastúpila na inú strednú školu, kde ma zaradili do 10. platovej triedy. Učím rovnaké predmety. Zdá sa mi to nelogické a nespravodlivé, aby sa neuznala DPŠ ako náhrada 1.kvalifikačnej skúšky po 18 rokov praxe. Nebola mi pridelená za nič, štúdium a štátna skúška zrazu nič neznamenajú?

Maria Pavlikova
Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky

Ak učíte predmety svojej aprobácie, t. j. tie, z ktorých ste vykonali štátne skúšky a doplňujúce pedagogické štúdium Vám pred 1. 11. 2009 bolo uznané ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky a boli ste zaradená do 11. platovej triedy, pri zmene zamestnávateľa sa uplatní § 27 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a budete opäť zaradená do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou. Nové náhrady kvalifikačných skúšok sa po 1. 11. 2009 už neuznávajú, ale tie, ktoré boli uznané do tohto termínu sa považujú za prvú alebo druhú atestáciu podľa § 61 ods. 7 a ods. 8 uvedeného zákona.

Lucia Malíková
Poďakovanie

Srdečná vďaka za pozitívnu odpoveď.