2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MajkaB
1.trieda

Dobrý deň,
rada by som sa informovala o potrebnom štúdiu- mám ukončenú VŠ odbor Psychológia na UK (Mgr.), a externé dvojročné pomaturitné štúdium v odbore "Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo". Ak by som chcela ísť robiť učiteľku na ZŠ pre prvý stupeň, potrebujem študovať aj Bc. "predškolská a elementárna pedagogika" alebo je možnosť ísť rovno na Mgr.štúdium primárnej pdg. na Pedagogickej fakulte UK? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
1.trieda

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľku prvého stupňa základnej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, II. časť. Na to, aby ste boli kvalifikovaná učiteľka pre prvý stupeň základnej školy bakalárske štúdium predškolskej pedagogiky, ktoré je určené pre učiteľky materskej školy nepotrebujete absolvovať. Musíte mať magisterské štúdium primárnej pedagogiky,