4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
serova.su
2. atestácia

Učiteľka učí na 1. stupni ZŠ. V apríli si urobila 2. atestáciu. Názov atestačnej práce je: Inovatívne trendy vo vyučovaní RJ na 1. stupni ZŠ.
Môže byť zaradená do 12. platovej triedy, napriek tomu, že na ZŠ sa RJ nevyučuje?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
2. atestácia

Podľa § 49 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. môže pedagogický zamestnanec vykonať atestáciu len v kategórii alebo podkategórii, v ktorej je zaradený, v získanom stupni a odbore vzdelania. Učiteľ vykonáva atestáciu z niektorého z vyučovacích predmetov, na vyučovanie ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady. Ak pani učiteľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie RJ, na základe vykonanej druhej atestácie ju zaradíte do 12. platovej triedy. Nesledujeme, či daný predmet aj učí.

serova.su
Učiteľka má ukončené

Učiteľka má ukončené vysokoškolské štúdium v odbore učiteľka pre školy 1. cyklu apr. 1.-5. ročník ZDŠ. Je teda kvalifikovaná na vyučovanie RJ?

Maria Pavlikova
2. atestácia

Pani učiteľka vykonaním 2. atestácie nezískala kvalifikáciu na vyučovanie RJ, ale na základe vykonanej 2. atestácie bude zaradená do 12. platovej triedy.