2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mima17
2. atestácia

Dobrý deň, zamestnankyňa má 1. atestáciu, ktorú vykonala 29.6.2018. Od 2.8.2019 do 10.7.2022 bola na MD a RD. Priniesla doklad o vykonaní 2. atestácie (20.2.2020). Podľa § 30 zák.č. 138/2019 ju najmenej po piatich rokoch zaradenia v kariérovom stupni pedag. zam. s prvou atestáciu zaradím do karier. st. ped. zam. s druhou atestáciou. Chcem sa opýtať či aj obdobie MD a RD sa počíta do piatich rokov. Ďakujem

Maria Pavlikova
2. atestácia

Zákon č. 138/2019 Z. z. v § 30 ods. 2 vyžaduje iba päť rokov v zaradení pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, teda vrátane materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, práceneschopnosti a pod.