21 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
daniela4
2 atestacia

Dobrý deň, chcela by poprosiť o radu. Som učiteľkou na 1. aj 2. stupni ZŠ (SJL). Mám ale problém. V roku 2015 som si urobila 1. atestáciu na základe čoho som bola zaradená do 11 platovej triedy. Tento rok (jún 2016) som mala obhajobu 2. atestácie. Môžem byť zaradená do 12 platovej triedy ak učím prevažne na prvom stupni ale na osvedčení o vykonaní 2. atestácie mám ako podkategóriu uvedené učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie. Osvedčenie vraj nie je možné prerobiť, lebo som mala v žiadosti v podkategórii uvedené učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelanie, i keď v druhej atestačnej práci (je z predmetu SJL a je zameraná na čítanie a literatúru)mám v podkategórii učiteľ pre primárne a nižšie sekundárne vzdelanie. Ďakujem.

Maria Pavlikova
2. atestácia

Zákon č. 317/2009 Z. z. v poslednej novele priniesol zmenu aj v § 49. Od 1. 9. 2015 platí novelizovaný § 49 ods. 7, kde v poslednej vete je uvedené - vykonaná atestácia v niektorej z podkategórii učiteľa podľa § 13 platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady. Ak spĺňate kvalifikačné predpoklady pre obe podkategórie učiteľa, obidve atestácie Vám budú platiť. § 13 zákona č. 317/2009 Z. z. pojem nižšie sekundárne vzdelanie nepozná, nemalo by byť uvedené ani na úradnom doklade ako je doklad o vykonaní atestácie.

hudobník
atestacia I. a II.

Dobry den,
chcem sa opytat,ak ma ucitel zakladnej skoly prvu atestaciu z anglictiny a druhu atestaciu z nemciny a bude vyucovat dany skolsky rok na skole:
1. len nemcinu
alebo
2. len anglictinu.
Alebo po 3.: Bude vyucovat kvalifikovane len treti jeho predmet-napr. informatiku, kde nema urobenu atestaciu.
Potom na zaklade tychto moznosti bude pg. zamestnanec ako zaradeny /mam na mysli trieda 10,11,12/?

Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Atestácia I. a II.

Podľa § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Zákon neuvádza termín, že atestácia platí len pre vyučovaný predmet. Podľa môjho názoru, ak bude učiteľ základnej školy vyučovať predmet, na ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad a bude zaradený v niektorej z podkategórii učiteľ, bude mu uznaná prvá aj druhá atestácia a bude zaradený do 12. platovej triedy.

peter123
Atestácia I. a II.

Dobrý deň,
môžem sa spýtať na Váš názor?
Učil som na 1. stupni ako kvalifikovaný učiteľ, urobil som si 1. kvalifikačnú skúšku, neskôr som získal kvalifikáciu pre vyučovanie informatiky na 2. a 3. stupni.
Získal som za to kredity, ktoré som využil na získanie 2. atestácie.
Moja 2. atestácia sa venovala vyučovaniu predmetu prírodoveda na 1. stupni ZŠ.
Doteraz som učil šesť rokov kvalifikovane na 1. stupni a zároveň som učil kvalifikovane informatiku na 2. stupni.
Mal som 12. platovú triedu.

Situácia sa v tomto roku zmenila. Budem učiť na 2. stupni informatiku a výtvarnú výchovu, na 1. stupni iba informatickú výchovu.
V ktorej platovej triede mám byť? V desiatej, jedenástej, dvanástej?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Atestácia I. a II.

Na základe uvedeného rozvrhu všetky predmety a všetky hodiny vyučujete kvalifikovane. Kvalifikačnou požiadavkou podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. je učiť predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu. Pravdepodobne Vám nie je jasné, či Vám bude uznaná prvá a druhá atestácia. O atestáciách pojednáva v ôsmej časti § 49 - § 51 zákon č. 317/2009 Z. z. V § 49 ods. 7 posledná veta znie : Vykonaná atestácia v niektorej z podkategórii učiteľa podľa § 13 platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady. Budete zaradený v 12. platovej triede.

peter123
Odvolací orgán

Ďakujem za odpoveď.

Chcem sa ešte spýtať, čo v prípade, ak sa vedenie + ekonomické oddelenie mýli , resp. má iný názor, predsa len, človek sa môže nechtiac mýliť...
Existuje nejaký odvolací orgán, ktorý by malo vedenie rešpektovať, alebo má vedenie kompetenciu zaradiť ma do triedy 10 napriek novelizovanému § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.?

Ešte sa chcem spýtať, ako je to na cirkevných školách? Sú povinní rešpektovať novelizovaný § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z (kategória učiteľ)?

Ešte raz ďakujem.

Maria Pavlikova
Odvolací orgán

Ekonomické oddelenie sa môže mýliť, ale za správne posúdenie kvalifikačných predpokladov a zaradenie všetkých zamestnancov do platových tried, vrátane určenia platu zodpovedá jedine riaditeľ školy, samozrejme aj riaditeľ cirkevnej školy. Zákon č. 317/2009 Z. z. je záväzný pre štátne, súkromné aj cirkevné školy. Odvolací orgán na určenie platu nie je, pretože to nie je to rozhodnutie v správnom konaní. Spory v pracovno-právnych veciach rozhodujú súdy.

kukula
Atestacia

Dobry den,

v roku 2003 som skoncila vseobecne vzdelavanie predmetov Etika -Politologia 2 stupen na UKF, 2004 som ukoncila rigoroznu pracu v odbore Etika, taktiez od tohto roku som zacala pracovat ako Montessori ucitelka v Irsku kde som pracovala skoro 6 rokov bez prestavky ( taktiez mam dorobene kurzy v Irsku ako Montessori a Supervision), dalsich 6 rokov som bola na materskej dovolenske. Chcela som sa opytat bude dana rigorozna skuska uznana ako nahradna forma atestacie kedze to bolo pred rokom 2006? Ak by som zacala ucit na slovensku aka platova kategoria by mi prisluchala v predskolskom zariadeni alebo na ZS/SS?
Dakujem za odpoved.

Maria Pavlikova
Atestácie

Náhrady kvalifikačných skúšok sa uznávali do 31. 10. 2009 podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. Za rigoróznu skúšku sa priznala náhrada 1. kvalifikačnej skúšky, ak pedagogický zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa mal päť rokov pedagogickej praxe. Z Vašich údajov je zrejmé, že podmienku päť rokov pedagogickej praxe na Slovensku ste nezískali, keďže ste pracovali v Írsku. V súčasnosti sa náhrady atestácii neuznávajú. Ak by ste pracovali na strednej škole alebo základnej škole a splnili kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a učili predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu, boli by ste zaradená do 10. platovej triedy. Na činnosť v predškolskom zariadení nespĺňate kvalifikačné predpoklady a boli by ste zaradená do 9. platovej triedy.

Danica65
Učiteľka informatiky

Od 01.09.2017 sme prijali na našej základnej škole učiteľku informatiky na 10 hodín týždenne. Pani učiteľka má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na Technickej univerzite Fakulta elektrotechniky a informatiky, študijný odbor výpočtová technika a informatika. Na Dubnickom technologickom inštitúte má tiež ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe učiteľstvo ekonomických predmetov v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Pracovala ako lektorka informatiky a od 01.09.2015 do 31.08.2017 ako učiteľka na strednej odbornej škole. Na strednej škole absolvovala adaptačné vzdelávanie. Nevieme či adaptačné vzdelávanie, ktoré absolvovala na strednej škole platí aj pre základnú školu. Pokiaľ jej platí adaptačné vzdelávanie nevieme, či ju máme zaradiť ako kvalifikovanú učiteľku informatiky do 10. platovej triedy alebo do 9. platovej triedy ako nekvalifikovanú učiteľku. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujeme.

Maria Pavlikova
Učiteľka informatiky

Pre posúdenie kvalifikovanosti Vašej učiteľky je potrebné poznať, z akých predmetov vykonala štátne skúšky. Z názvu fakulty a z názvu odboru by som mohla predpokladať, že j štátnicové predmety sú z oblasti informatiky. Moje domnienky však nemusia byť správne a preto je lepšie predmety konkretizovať v otázke, keďže uvažujete, že je nekvalifikovaná. Adaptačné vzdelávanie jej platí pre každé zaradenie v kategórii pedagogický zamestnanec.

Danica65
Kvalifikačné vzdelávanie a kredity

Chceli by sme Vás poprosiť o vyjadrenie sa k otázke, ktorá sa týka kvalifikačného vzdelávania. Naša pani učiteľka na 1. stupni ZŠ absolvovala 27.04.2013 kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona 317/2009 Z.z. s názvom: Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ , určené pre kategóriu/podkategóriu: učiteľ pre primárne vzdelávanie a získala 169 kreditov. Pani učiteľku sme prijali do pracovného pomeru od 24.08.2017. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na pedagogickej fakulte v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. K 31.12.2016 má 20 rokov pedagogickej praxe. Môžeme jej od dňa nástupu do pracovného pomeru priznať za kvalifikačné vzdelávanie 60 kreditov a vyplácať kreditový príplatok? Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujeme.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné vzdelávanie a kredity

Ak Vám pani učiteľka predložila osvedčenie o kontinuálnom - kvalifikačnom vzdelávaní, na ktorom je uvedený údaj 169 kreditov a riaditeľ školy jej tieto kredity uzná, tak jej uzná 169 kreditov. Netreba vydávať žiadne ďalšie osvedčenie. Na predloženom osvedčení je uvedená doba platnosti kreditov, ktorú taktiež nebudete meniť, ale budete vyplácať kreditový príplatok podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. až do uplynutia doby platnosti kreditov uvedenej na osvedčení.

KatkaHH
Atestacia

Dobrý deň, prosím Vás, platí mi 2.kvalifikacna skúška vykonaná pre úplne stredné vzdelávanie (učím na strednej škole), aj na základnej škole, na 2.stupni? Aprobacia by sedela, vyucovala by som predmety, z ktorých mam atestacie.

Maria Pavlikova
Atestácia

Musím Vás poopraviť - druhá kvalifikačná skúška je vykonaná pre vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a Vy pracujete ako učiteľ na strednej škole a na druhom stupni základnej školy. Podľa § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Nevidím doklad o druhej kvalifikačnej skúške, tak neviem ako je napísaná kategória a domyslieť si toľko vecí už nedokážem. Aký je dôvod Vašej otázky. Kvalifikačné skúšky sa v súvislosti so zákonom č. 138/2019 Z. z. neprehodnocujú a zamestnanec je od 1. 9. 2019 zaradený do rovnakého kariérového stupňa ako do 31. 8. 2019, a to v súlade s § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z.

KatkaHH
Atestacia

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, na doplnenie uvádzam, že mám vykonanú druhú atestáciu učiteľ /učiteľ pre úplné stredné vzdelávanie. Mám aprobaciu Sjl a Nej, čo aj vyucujem. Mala by som to vyučovať aj na ZŠ, na 2. stupni. Neviem ale, či mi 2.atestacia s takouto podkategóriou bude platiť aj na ZŠ. Vopred ďakujem za odpoveď. Katarína

KatkaHH
Atestácia

Atestacia
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, na doplnenie uvádzam, že mám vykonanú druhú atestáciu učiteľ /učiteľ pre úplné stredné vzdelávanie. Mám aprobaciu Sjl a Nej, čo aj vyucujem. Mala by som to vyučovať aj na ZŠ, na 2. stupni. Neviem ale, či mi 2.atestacia s takouto podkategóriou bude platiť aj na ZŠ. Vopred ďakujem za odpoveď. Katarína

Maria Pavlikova
Atestácia

Mám to chápať tak, že okrem pracovného pomeru na strednej škole, budete vyučovať aj na základnej škole a pýtate sa, či Vám uznajú druhú atestáciu. Spýtajte a najskôr v škole. Do 31. 8. 2019 by Vám ju uznali, myslím, že by mali brať do úvahy kategóriu, a tou je učiteľ na oboch školách.

Csaba Fazekas
Atestácia

Dobrý deň prajem. Moja otázka smeruje k tomu, či je momentálne možné uznať atestáciu vykonanú pre kategóriu učiteľ, podkategóriu učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aj na SŠ.

Pýtam sa kvôli tomu, lebo dávno predtým zákon do nedovolil, potom tuším v roku 2015 vyšla novela zákona, ktorá explicitne hovorila, že atestácia v kategórií učiteľ platí pre každú podkategóriu. No ale teraz z nového zákona z roku 2019 mi nevplýva jednoznačne ani to že sa musí uznať, ani to že to nie je možné.

Maria Pavlikova
Atestácia

Neviem presne, o čo Vám ide, ale o uznaní atestácie hovorí § 30 zákona č. 138/2019 Z. z. Uvádza sa príslušný stupeň vzdelania a kategória.