2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zanal
2. atestácia

Dobrý deň! Som učiteľkou primárneho vzdelávania, mám vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ. V roku 2013 som absolvovaním vzdelávania Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ získala Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou .
Chcem sa opýtať, či môžem prácu k 2. atestácii robiť z predmetu anglický jazyk. Spĺňa absolvované vzdelávanie kvalifikačné predpoklady k vykonaniu atestácie? Prácu k 1. atestácii som tiež robila z predmetu cudzí jazyk (anglický jazyk). Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Druhá atestácia

Veľmi ťažko sa číta osvedčenie na diaľku. Myslím, že išlo o tzv. rekvalifikačné - rozširujúce štúdium s hodnotou 169 kreditov. Získali ste kvalifikáciu na vyučovanie anglického jazyka, ale overte si to v inštitúcii, kde budete robiť druhú atestáciu. Môj názor nie je pre nich určujúci.