3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bernolaka
2. atestácia a nepoužité kredity

Dobrý deň, naša zamestnankyňa s 1. atestáciou a 12 % kreditovým príplatkom, dňa 18.11.2019 vykonala 2. atestáciu na ktorú použila 60 kreditov. Okrem toho mala 57 nepoužitých kreditov, ktoré doniesla až teraz, aby si ich mohla uplatniť (30 kreditov 6 %) po zaradení do vyššej platovej triedy.
otázka znie: teraz ju 19.11.2019 preradíme do vyššej platovej triedy 9 a ponecháme jej naďalej 12 % príplatok za profesijný rozvoj? a ostatné kredity už jej nezohľadňujeme?
MZ

Maria Pavlikova
2. atestácia a nepoužité kredity

Vaša zamestnankyňa, ktorá vykonala 18. 11. 2019 druhú atestáciu nepoužila žiadne kredity. Príplatok za profesijný rozvoj jej budete vyplácať až do 31. 8. 2026. 57 kreditov má už tzv. nepotrebných. Do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou a do 9. platovej triedy ju zaradíte až po splnení podmienky podľa § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z., t. j. po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou.

bernolaka
ďakujem

srdečná vďaka pani Pavlíková za bleskovú odpoveď, prajem Vám pokojné a požehnané Vianočné sviatky a veľa zdravia do Nového Roku 2020.
Vďaka MZ