3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
rika012
2.atestácia

Dobrý deň
Chcela by som sa informovať, aké mám možnosti uplatnenia si 2.atestácie v ŠKD.
V súčasnosti pracujem ako učiteľka 1. stupňa na 30% úväzok a ako vychovávateľka ŠKD na 70% úväzok ( jedno oddelenie žiakov 1. - 4. ročníka /19 žiakov). Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľstvo 1.stupňa a mám ukončené aj vychovávateľstvo. 2.atestačnú prácu som vykonala v kategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie z predmetu prírodoveda v primárnom vzdelávaní. Uznali mi 2.atestáciu iba na tých 30%ako učiteľke, ale ako vychovávateľke v ŠKD nie. Veď predsa v záujmovej činnosti (a nie len v nej) využívam prírodovedu a zvlášť pri zmiešaných žiakoch prvého až štvrtého ročníka. Je možnosť, že mi môžu uznať 2.atestáciu aj v ŠKD? Ďakujem.

Maria Pavlikova
2. atestácia

Podľa § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. vykonaná atestácia platí len pre kategóriu a podkategóriu a príslušný stupeň vzdelania a odbor vzdelania, v ktorom atestáciu pedagogický zamestnanec vykonal. Vykonaná atestácia pre kategóriu učiteľ neplatí pre kategóriu vychovávateľ a z tohto dôvodu ako vychovávateľka máte byť zaradená do 11. platovej triedy. Uplatní sa § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.

rika012
2.atestácia

Ďakujem za odpoveď.
Ako vychovávateľka som zaradená v 11.platovej triede a ako učiteľka v 12. platovej triede, tak je to v poriadku, ďakujem.
Chcem sa ešte opýtať koľko žiakov prvého až štvrtého ročníka môže byť v jednom oddelení ŠKD a ako je to v čase obeda. Má vychovávateľka nárok na obedňajšiu prestávku a ako sa to ráta do pracovného času? Ďakujem