4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MariaKur
2.atestacia

Dobrý večer, chcela by som poprosit o radu: mám ukončený tretí stupeň vzdelávania PhD. v odbore didaktika slovenského jazyka a literatúry (23.8.2010) a učím slovenský jazyk a literatúru na základnej skole (ide o jeden z mojich aprobacnych predmetov v magisterskom štúdiu). Dĺžka mojej pedagogickej prace je v tejto chvíli päť rokov (bola prerušená materskou). Do akej platovej triedy a kvalifikačného stupňa by som mala byt zaradená? Môže mi PhD. pomôcť pri prvej, resp. druhej atestácii? Ďakujem veľmi pekne za radu.

Maria Pavlikova
Druhá atetsácia

Ak učíte kvalifikovane, t. j. predmety svojej aprobácie v rozsahu podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu a máte absolvované vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore súvisiacom s výkonom Vašej pedagogickej činnosti, tak po troch rokoch pedagogickej praxe (po odpočítaní materskej dovolenky) Vás zamestnávateľ v súlade s § 27 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. zaradí do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou do 11. platovej triedy.

MariaKur
PhD.

Ďakujem veľmi pekne za radu, áno, učím predmety svojej aprobacie v plnom rozsahu 23 hodin a tretí stupeň vysokoškolského vzdelania mám zo svojho aprobacneho predmetu. Dĺžka pedagogickej praxe je 5 rokov po odpočítanú materskej dovolenky. Vynára sa mi ešte jedna otázka. Môžem sa vďaka PhD. dostať aj do 12. platovej triedy? Dakujem

Maria Pavlikova
PhD.

Áno, otázka je na mieste, môžete sa dostať so 12. platovej triedy ako učiteľ s druhou atestáciou. Je to uvedené v § 27 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z., a to po šiestich rokoch pedagogickej praxe, ak ste boli najskôr zaradená v kariérovom stupni učiteľ s prvou atestáciou,