1 príspevok / 0 nový
Saskia2
2.atestácia, školský psychológ

2.atestacia, školský psychológ
Dobrý deň, rada by som dostala odpoveď na moju otázku. Pracujem na ZŠ ako učiteľka a školská psychologička. Dňa 5.12.2019 som absolvovala atestačnú skúšku a získala som Osvedčenie o 2. atestácii ako školský psychológ. Mám 12 rokov praxe, ale 2. atestáciu mi nechcú uznať, ptetože som 1. atestáciu mala priznanú v kategórii učiteľ. Na MPC moju žiadosť prijali v júni 2019, poslala som všetky doklady a splnila som predpoklady pre vykonanie 2.atestácie. Aspoň som si to myslela. Doklad o 2. Atestácii mám, ale škola ho neakceptuje zo spomínaných dôvodov. Moja otázka znie: Ako mám byť zaradená, do akej platovej triedy, keď som vykonala 2.atestáciu ako školský psychológ, ale doteraz som bola zaradená ako samostatný psychológ.