2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Avalanches
2.atestácia špeciålna ZŠ

Moje vzdelanie:
1.Učiteľstvo 1-4.roc. VŠ Nitra
2.Rozširujúce štúdium špec. ped.- psychopédia. Ukončené v 1996. UK BA.
Toto vzdelanie ma oprávňuje učiť na ŠZŠ a zároveň mi bolo uznané rozširujúce štúdium ako prvá atestácia- náhrada. Toto by malo byť OK.
V novembri 2018 som si spravila 2.atestáciu z odboru špeciálna pedagogika, keďže pracujem na šzš mám na oc
svedčení o atestácii napísané učiteľ pre primárne vzdelávanie.
Otázka: znamená to, že musím od teraz učiť iba ročníky 1.-4. na šzš? Tak to prezentuje zamestnávateľ.
Absolventi špeciálnej základnej školy majú na svojich vysvedčeniach napísané, že ukončili primárny stupeň vzdelávania. Tak to hovorí aj školský zákon. Myslím si, že toto vzniknuté obmedzenie je nesprávne.
Ďakujem za objasnenie vzniknutej situácie. L.D.

Maria Pavlikova
Druhá atestácia špeciálna ZŠ

Ak mám tomu rozumieť tak, že do vykonania druhej atestácie Vám uznali vzdelanie a náhradu prvej kvalifikačnej skúšky a učili ste aj na druhom stupni špeciálnej školy a po vykonaní druhej atestácie môžete učiť iba na prvom stupni, tak, podľa môjho názoru to nie je správne. Jednak preto, že v špeciálnej škole sa poskytuje iba primárne vzdelanie a po druhé paragraf 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. jasne hovorí, že vykonaná atestácia v niektorej podkategórii učiteľa platí pre všetky podkategórie, na ktoré spĺňa kvalifikačné predpoklady. Ste kvalifikovaná učiteľka s druhou atestáciou pre všetky ročníky špeciálnej základnej školy.