1 príspevok / 0 nový
Avalanches
2.atestácia špeciålna ZŠ

Moje vzdelanie:
1.Učiteľstvo 1-4.roc. VŠ Nitra
2.Rozširujúce štúdium špec. ped.- psychopédia. Ukončené v 1996. UK BA.
Toto vzdelanie ma oprávňuje učiť na ŠZŠ a zároveň mi bolo uznané rozširujúce štúdium ako prvá atestácia- náhrada. Toto by malo byť OK.
V novembri 2018 som si spravila 2.atestáciu z odboru špeciálna pedagogika, keďže pracujem na šzš mám na osvedčení o ayestácii
napísané učiteľ pre primárne vzdelávanie.
Otázka: znamená to, že musím od teraz učiť iba ročníky 1.-4. na šzš? Tak to prezentuje zamestnávateľ.
Absolventi špeciálnej základnej školy majú na svojich vysvedčeniach napísané, že ukončili primárny stupeň vzdelávania. Tak to hovorí aj školský zákon. Myslím si, že toto vzniknuté obmedzenie je nesprávne.
Ďakujem za objasnenie vzniknutej situácie. L.D.