4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Viera Kristofikova
2.atestácia v kategórii škôl.špec.pedagóg

Dobrý deň,
mám ukončené VŠ vzdelanie v odboroch učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ a učiteľstvo špeciálnych škôl, špecializácia pedagogika SP. Mám 20 rokov pedagogickej praxe. Časť praxe som vykonala ako učiteľ, časť ako školský špeciálny pedagóg. V roku 2020 som vykonala 2.atestáciu. V tom čase som pracovala ako školský špeciálny pedagóg a v tejto kategórii som atestáciu aj vykonala. Bývalý zamestnávateľ ma do 06/2022 evidoval ako samostatného pedagogického zamestnanca s 2.atestáciou. V súčasnosti pracujem ako učiteľka na 1.stupni ZŠ. Do akého platovej triedy mám byť aktuálne zaradená? Platí atestácia vykonaná v kategórii špeciálny pedagóg aj pri výkone práce učiteľa 1.stupňa ZŠ, nakoľko sú obe kategórie považované za kategóriie pedagogických zamestnancov ( odborný zamestnanec zostal iba v poradenských zariadeniach). Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
2.atestácia v kategórii škôl.špec.pedagóg

Školský špeciálny pedagóg patrí do kategórie pedagogických zamestnancov v súlade s § 19 písm. h) zákona č. 138/2019 Z. z. rovnako ako učiteľ, ktorý je uvedený pod písm. a). Ak ste vykonali druhú atestáciu pre kategóriu školský špeciálny pedagóg, uplatní sa u Vás § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. a zamestnávateľ Vás ako učiteľa zaradí do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou. Rovnako by sa postupovalo, keby ste vykonávali pracovnú činnosť napr. vychovávateľa, čo je tiež pedagogický zamestnanec.

Viera Nogová- K...
Uznanie aj 2.atestácie

Pani Pavlíková, ďakujem. Predsa sa ešte opýtam. Keď chcem, aby mi bola podľa Vami citovaného zákona uznaná aj 2.atestácia, mohla by som napr. na škole vykonávať súčasne prácu učiteľa na 1.stupni a špeciálneho pedagóga ( v nejakom resp.akom pomere?) Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie aj 2.atestácie

Druhá atestácia Vám bude uznaná, keď budete pracovať na pracovnú zmluvu, kde bude uvedená pracovná činnosť - školský špeciálny pedagóg. Takúto činnosť môžete vykonávať aj popri pracovnej činnosti učiteľa, Zamestnávateľ môže v súlade s § 50 Zákonníka práce so zamestnancom uzatvoriť aj viac pracovných pomerov len na činnosti iného druhu. Práva a povinnosti sa posudzujú v každom pracovnom pomere samostatne. Ide o to, aby sa Vám neprelínala pracovná doba.