2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ludmila bayerová
3% príplatok za školenia

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať či podľa nového zákona 138/2019 mám nárok na 3% k platu. Mám absolvovanú 1. a2. ats. prácu plus poberám 12% príplatok za 60 kreditov.
Absolvovala som viac ako 80 hodín školení na rôznych webinároch.

Mám nárok na základe 55 hodín žiadať o pridanie 3% k platu?

Ďakujem
Mgr. Bayerová

Maria Pavlikova
3% príplatok za školenia

Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. sa vypláca za presne tam uvedené vzdelania. Za účasť na webinároch sa príplatok 3 % k platu neposkytuje ani nikdy neposkytoval. Na stránke ministerstva školstva je zverejnená metodická pomôcka k poskytovaniu príplatku za profesijný rozvoj, kde je uvedené, že ak mal pedagogický zamestnanec priznaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 6% +6%, zamestnávateľ nemôže pedagogickému zamestnancovi priznať ďalší príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. aj keby absolvoval vzdelávania uvedené v danom paragrafe.