2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
susanne
3. stupeň vzdelania a atestačná skúška

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné uchádzať sa o náhradu atestačnej skúšky, ak som absolvovala v roku 2017 tretí stupeň VŠ (PhD.) štúdia vo vyštudovanom odbore (učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov) a k dnešnému dňu mám 4 roky pedagogickej praxe? V akej platovej triede by som mala byť zaradená v mojom prípade? Veľmi pekne ďakujem za akúkoľvek radu.

Maria Pavlikova
3. stupeň vzdelania a atestačná skúška

Ak ste kvalifikovanou učiteľkou, teda spĺňate kvalifikačný predpoklad na vyučovanie nejakého predmetu a spĺňate aj kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., ktorou je povinnosť učiť predmety svojej aprobácie v rozsahu jednej polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodiny a úspešne ste absolvovali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore súvisiacom s Vašou pedagogickou činnosťou, tak po troch rokoch pedagogickej praxe Vás zamestnávateľ zaradí v súlade s § 27 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou do 11. platovej triedy.