1 príspevok / 0 nový
Anna11
5 percentné navýšenie tarify

Dobrý deň .. prosím Vás chcem sa spýtať a poprosiť o radu... to čo sa dávalo dorovnavanie 5 percent z tarify nepedagogickým zamestnancom v roku 2014 do platov ... my sme to vtedy presunuli do osobného ale
teraz vznikli dôvody že by sme to mali v OP znížiť .. môžeme znížiť osobné príplatky aj o túto sumu ?
.. Zároveň sa chcem spýtať... všetkým nepedagogickým sa dávali miesto zvýšenia tarify zo zákona tieto zvýšenia osobného chcem sa spýtať preto je potrebné na to stále myslieť aj pri nástupe nových nepedagogických zamestnancoch? To že je OP nenárokovateľná zložka platu je nám jasné ... len táto problematika nás trápi ...