5. ročník • Zmiešané testy• Zmiešaný test • A 3.10

Časopis Kamarát: Vystúpenie v tábore

Minulé leto som bola v tábore. Mali sme za úlohu pripraviť si nejaké predstavenie. S kamoškami sme si povedali, že spoločne niečo zatancujeme. Tak sme začali nacvičovať, no keď ubehli tri hodiny, zistili sme, že nič nevieme! Ja som tam mala svoj hudobný nástroj – flautu,
a tak som sa rozhodla, že zahrám na nej. Keď som vošla do miestnosti, kde sme mali vystupovať,zbadala som všetkých tých ľudí a chalana, ktorý sa mi páčil. Chcela som vyzerať ako frajerka,a tak som sa pustila do náročnej skladby, nech si nemyslia, že som nejaký začiatočník.
No keď som začala hrať, roztriasli sa mi kolená a potila som sa ako v saune. Často som sa mýlila a keď som počula, že si zo mňa uťahujú, skladbu som ani nedohrala. Celá červená som sa rozbehla k dverám, aby ma konečne nikto nevidel, no po ceste som stiahla diskoguľu,
ktorá so strašným rámusom dopadla na zem. Všetci sa váľali od smiechu a mne sa chcelo plakať! (Lucka)

1. V ktorej z možností je najlepšie vyjadrená hlavná myšlienka ukážky 1?

A Svedomitá príprava na predstavenie sa oplatila.
B Tréma môže niekedy prekaziť všetky naše plány.
C Aj napriek občasným nezdarom musíme ísť ďalej.
D Aj na vlastnom trapase sa neskôr môžeme zabávať.


2. Označ neurčitok slovesa, ktorý nevyjadruje význam slovného spojenia váľať sa od smiechu.

A rehotať sa
B smiať sa
C kotúľať sa
D rehniť sa


3. Vypíš z ukážky 1 príklad na slovo, ktoré vzniklo odvodzovaním príponou -ka.

Odpoveď:


4. V ktorej možnosti majú všetky podstatné mená rovnaký rod?

A vystúpenie, v tábore, skladbu
B leto, predstavenie, kolená
C do miestnosti, na zem, ľudí
D hodiny, nástroj, od smiechu


5. Napíš, podľa ktorého vzoru sa skloňuje slovo v saune.

Odpoveď:

Stiahnite si dokument