6. ročník • TVAROSLOVIE • SPOJKY, ČASTICE, CITOSLOVCIA

Michelle Paverová: Brat vlk

Cestu do tábora – k Vlkovi – mu pretínalo pohrebisko. Ale čo ho po tom? On nepatrí k Havraniemu klanu. No predsa – nemôže riskovať vstup na pohrebisko cudzieho klanu bez toho, aby nenahneval jeho predkov...
Hmla prenikala medzi mohyly, kde sa bledé strašidelné kostry bolehlavu týčili nad jeho hlavou a fi alové stonky zomierajúcej vŕbovky sa pomaly spúšťali dolu, naháňajúc hrôzu. Všade dookola stáli tmavé stromy a načúvali: stromy, ktoré zostávali zelené po celú zimu a nikdy nespali. Na konároch toho najvyššieho tisu sedeli tri havrany a pozorovali ho. Ktovie, ktorý z nich je strážca klanu.
Odrazu sa mu za chrbtom ozval štekot psov.
Bol v pasci. Šikovný Fin-Kedinn – najprv naširoko rozhodil svoju sieť, a potom ju začal sťahovať okolo koristi.
Torak nemal kam uniknúť. Rieka bola príliš prudká, aby ju mohol preplávať, a keby vyliezol na strom, havrany by lovcom prezradili, kde sa nachádza a oni by ho zostrelili ako veveričku. Keby sa skryl do húštiny, psy by ho odtiaľ vytiahli ako lasicu.
Otočil sa a čakal svojich prenasledovateľov. Nemal sa čím brániť, nemal dokonca ani kameň v ruke.
Ustupoval dozadu – priamo k najväčšej mohyle. Potlačoval výkrik. Bol uväznený medzi živými a mŕtvymi.
Zozadu ho niečo schmatlo a vtiahlo do tmy.

1. V ktorej možnosti sa nachádza osoba alebo zviera, na ktoré významovo odkazuje
zvýraznenené slovo koristi v ukážke 1?

A Torak
B veverička
C lasica
D Fin-Kedinn


2. Ktoré slovo významovo nesúvisí so slovným spojením bol uväznený medzi živými
a mŕtvymi z ukážky 1?

A mŕtvi
B pohrebisko
C mohyla
D rieka


3. V ktorej z uvedených viet sa nenachádza spojka alebo spájací výraz?

A Bol uväznený medzi živými a mŕtvymi.
B Rieka bola príliš prudká, aby ju mohol preplávať.
C Všade dookola stáli tmavé stromy, ktoré zostávali zelené po celú zimu.
D Ale čo ho po tom?


4. V ktorej z uvedených viet je správne použitá čiarka pred spojkou?

A Neviem či zajtra, príde na návštevu.
B Kričal naňho, že je veľmi pomalý.
C Vyzeral, ako vystrašené kuriatko.
D Obzeral sa okolo seba, a čakal ju.


5. V ktorej z uvedených viet sa nachádza častica?

A Bol uväznený medzi živými a mŕtvymi.
B Rieka bola príliš prudká, aby ju mohol preplávať.
C Všade dookola stáli tmavé stromy, ktoré zostávali zelené po celú zimu.
D Ale čo ho po tom?

Stiahnite si dokument