1 príspevok / 0 nový
katka2
72

Dobrý deň keď má pedagogický zamestnanec VŠ II. stupňa v študijnom programe Pedagogika v študijnom odbore 1.1.4 Pedagogika na UKF v Nitre môže učiť na I. stupni ZŠ? Ako ho správne zaradiť? Ďakujem za odpoveď. V pedchádzajúcom zamestnaní bol zaradený ako vychovávateľ.