Ako to zvládnuť počas korony?

Školy sa opäť otvorili, ale kým sa život vráti do koľají, ktoré dobre poznáme, ešte nejaký čas to potrvá. Preto sme pre vás pripravili nový podporný projekt Školského portálu: Ako to zvládnuť počas korony? – Dobré rady od profesionálov pre vás.

Užitočné a praktické informácie z prostredia škôl a školských zariadení budú v pandemickom období prinášať články z rôznych oblastí: personalistika, legislatíva, psychológia. Odborníci, ktorí dobre poznajú prostredie školstva, budú písať články na témy, ktoré vás zaujímajú. Svoje čítanie si tu nájdu všetci: riaditelia škôl, ale aj učitelia, ktorí chcú byť dobre informovaní o vplyve pandémie na školské procesy. Postupne vám budeme prinášať články na aktuálny témy.

Pretože život na školách sa nenazastavil, ani nespomalil. Vedenie na školách má práce naopak oveľa viac, keď musí zavádzať do práce stále nové opatrenia a vyhlášky úradov. Riaditelia okrem svojej riadiacej a rozhodovacej funkcie (manažment pracovnoprávných vzťahov, organizácia tímu pedagogických a nepedagogických zamestnancov), naďalej riešia nové úlohy, ktoré im „priniesla“ pandémia.

Učitelia čelia ťažkým časom. Učia v náročných podmienkach, uvedomujúc si, koľko učiva ich žiaci zameškali. Triedni učitelia riešia neobľúbenú agendu (manažment rodičov - potvrdenia o testovaní na covid, o prekonaní covidu, potvrdenie o očkovaní od zákonných zástupcov), ktorá im pridáva len veľa administratívy a odoberá veľa energie, ktorú by inak mohli venovať svojim žiakom.

Všetky články na koronové témy od odborníkov nájdete v tejto sekcii na Školskom portáli.

Ako sa prejavila pandémia v správaní sa žiakov?

Mnoho článkov, ktoré boli publikované v ostatnom období, bolo venovaných támam ako vzdelávanie v domácom prostredí, možnosti prístupu na internet, či motivácii k učeniu. V nasledujúcom článku sa venujeme iným aspektom, ktoré pandémia so sebou priniesla, zameriame sa na výchovu.

PSYCHOLÓGIA

Autorka článku:  Mgr. Štefánia Ferková, PhD., školská psychologička, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická faktulta UK v Bratislave

Škola a rodina pred, počas a po pandémii

Spoluprácu medzi ľuďmi považujeme za dôležitú a nevyhnutnú v každom zamestnaní, pričom školstvo nie je výnimkou. Efektívny priebeh spolupráce závisí od prístupu všetkých aktérov, kde dôležitou súčasťou je predovšetkým ochota kooperovať. Spolupráca medzi rodičmi a učiteľmi bola pred pandémiou a z nášho pohľadu stále je, aj na základe nových aktuálnych skúseností, čiastočne efektívna, niekedy však zbytočne komplikovaná.

PSYCHOLÓGIA

Pohovor počas korony?

PERSONALISTIKA

Autorka článku:  Mgr. Hilda Dudáková, špecialista na pracovnoprávne vzťahy, odmeňovanie PZ, OZ a NPZ

Pre vedenie škôl alebo školského zariadenia - celkom tvrdý oriešok. Vybrať toho najlepšieho zamestnanca nie je vôbec jednoduché. Navyše, pandémia priniesla nové podmienky, ktoré ovplyvnili aj spôsob realizácie pohovoru – z prezenčnej na online. 

Pandémia a výber nových zamestnancov v školách a školských zariadeniach

Autorka článku:  Mgr. Hilda Dudákovášpecialista na pracovnoprávne vzťahy, odmeňovanie PZ, OZ a NPZ

PERSONALISTIKA 

Aký je postup zamestnávateľa počas núdzového stavu pri výbere zamestnancov na voľné pracovné miesta pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení?

Odoberať RSS - Ako to zvládnuť počas korony?