Škôlkar

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktivít Škôlkar.

Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami
Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti jazyk a komunikácia.
Októbrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Umenie a kultúra.
Septembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Zdravie a pohyb.
Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.
Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť
Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda.
Decembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami
Februárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť
Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.

Stránky