Škôlkar

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktivít Škôlkar.

Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda.
Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce.
Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.
Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.
Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.
Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami
Decembrová aktivita pre deti v MŠ z matematika a práca s informáciami
Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb
Októbrová aktivita pre deti v MŠ z Človek a svet práce
Septembrová aktivita pre deti v MŠ z Jazyk a komunikácia

Stránky