Škôlkar

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktivít Škôlkar.

Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.
Októbrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami.
Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda.
Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce.
Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.
Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.
Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb.
Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami
Decembrová aktivita pre deti v MŠ z matematika a práca s informáciami
Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti zdravie a pohyb

Stránky