2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
viktoria kamenna
Adaptačné

Dobrý deň, prosím Vás, môžete mi poradiť, či platí adaptačné vzdelanie urobené v materskej škole aj na základnej škole? Alebo si pri prechode zo školy musím urobiť nanovo adaptačné aj na základnej škole?
Mám absolvované doplnkové pedagogické štúdium na Prif UK pre vyučovanie predmetu biologia, takže môžem učit na ZŠ a SŠ a to biologiu a mam aj pomaturitné pre materské školy, čiže učim v MŠ. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Začínajúci pedagogický zamestnanec v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť. Vzhľadom na to, že prvý pracovný pomer v školstve je iba raz, tak adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať pedagogický zamestnanec iba raz bez ohľadu na kategóriu pedagogického zamestnanca. O adaptačnom vzdelávaní pojednáva § 51 a 52 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak ste úspešne absolvovali adaptačné vzdelávanie ako učiteľka materskej školy, tak Vám ho musí uznať každá škola pre každú kategóriu pedagogického zamestnanca.