2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
evulienka
adaptačné a plat. trieda

Dobrý deň, mám vyštudovanú VŠ predškolská a elementárna pedagogika -Bc., a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr. , strednú mám gymnázium.
Momentálne učím v materskej škole a mám tam ukončené adaptačné vzdelávanie. Prestupujem do novej pozície na inú školu, ako učiteľ primárneho vzdelávania. Mojou otázkou je, či v Zš budem znovu začínajúci učiteľ s povinnosťou opäť urobiť adaptačné vzdelávanie, alebo mi v Zš môžu uznať adaptačné ukončené z Mš a budem hneď samostatný učiteľ zaradený v 10 plat. triede ?

Prípadne ďalšia otázka, ak by som ostala učiť naďalej v Mš, do akej platovej triedy by som mala byť zaradená po ukončení adapt.vzdelávania v Mš.?

Ďakujem !

Maria Pavlikova
Adaptačné a platová trieda

Adaptačné vzdelávanie musí absolvovať pedagogický zamestnanec iba pri prvom pracovnom pomere v školstve, bez ohľadu na to, do ktorej kategórie pedagogického zamestnanca bol alebo je zaradený. U nového zamestnávateľa odovzdáte rozhodnutie o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania. Ak po ukončení adaptačného vzdelávania budete vykonávať činnosť učiteľky materskej školy, budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy do 9. platovej triedy. Ak budete učiteľka prvého stupňa základnej školy, budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka do 10. platovej tríedy.