2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martina1975
Adaptačné pri PP na zastupovanie

Do pracovného pomeru sme na dobu zastupovania pracovnej neschopnosti učiteľky materskej školy zamestnankyňu, ktorá len tento rok ukončila Bc.- vzdelanie učiteľstva pre MŠ. Je to jej prvý pracovný pomer v školstve.
Prosím o odpoveď či ju musíme zaradiť na adaptačné vzdelávanie keď nevieme ako dlho bude jej pracovný pomer trvať a či je patrí príplatok začínajúceho zamestnanca. Zaradili by sme ju do 5. platovej triedy.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Adaptačné pri PP na zastupovanie

V § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že začínajúceho pedagogického zamestnanca zaradí riaditeľ do adaptačného vzdelávania do piatich dní od vzniku pracovného pomeru. Zákon nerieši obsah pracovnej zmluvy ani žiadne výnimky, ktoré stále všade hľadáme. Začínajúcu učiteľku zaradíte do adaptačného vzdelávania, do piatej platovej triedy, pridelíte uvádzajúcu učiteľku, obom budete vyplácať príslušný príplatok. Ak adaptačné vzdelávanie nedokončí, pri skončení pracovného pomeru jej vydáte potvrdenie o dĺžke adaptačného vzdelávania vo Vašej škole.