20 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Erika 71
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, pani Pavliková.
Opäť Vás poprosím o radu.
Pracovala som 21 rokov ako vychovávateľka v ŠKD, v máji 2013 som ukončila s vyznamenaním vysokoškolské štúdium II.st.– učiteľ pre primárne vzdelávanie. V tomto šk. roku 2013/14 som začala pracovať ako učiteľka na 1. stupni ZŠ. Zamestnávateľ mi oznámil, že by som mala absolvovať adaptačné vzdelávanie.
Počas tých 21 rokov som si pravidelne dopĺňala úväzok vychovávateľky vyučovaním výchov na 1. aj 2. stupni ZŠ, v roku 2007 som mala Dohodu o zmene pracovnej zmluvy -druh práce vychovávateľka, učiteľka/ Úväzok mi tvorilo 70% vychovávateľ a 30% učiteľ/, bola som triedna učiteľka žiakom 4. ročníka ZŠ /z organ.dôvodov/.
Obsah programu adaptačného vzdelávania mi je veľmi dobre známy, nakoľko som ho realizovala v praxi...Som povinná absolvovať adaptačné vzdelávanie?
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem...
Komlóšiová

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Po 21 rokoch pedagogickej praxe Vás zamestnávateľ zaraďuje do adaptačného vzdelávania so zaradením do kariérového stupňa začínajúca učiteľka ? To musí byť nejaké nedorozumenie. Nie ste povinná absolvovať adaptačné vzdelávanie. Ste samostatná učiteľka so zaradením do 10. platovej triedy. Celá prax sa Vám počíta pre zvýšenie platovej tarify.

Erika 71
Adaptačné vzdelávanie

Ďakujem Vám za odpoveď.
Želám veľa úspechov...

Erika 71
Adaptačné vzdelávanie - reakcia

Dobrý deň, p. Pavlíková.
Riaditeľka ma zaradila do adaptačného vzdelávania na základe mailovej komunikácie s pánom Ľuboslavom Drgom. Odporučila mi prekonzultovať to aj s ním. Tak som mu písala mail. Odpovedal mi nasledovne:
"Dobrý deň,
v prípade, že od septembra 2013 s Vami zamestnávateľ uzatvoril prvý pracovný pomer na výkon pedagogickej činnosti učiteľa prvého stupňa základnej školy v súlade s § 36 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musíte absolvovať adaptačné vzdelávanie ako učiteľ, aj keď máte 21 rokov pedagogickej praxe ako vychovávateľ v školskom klube detí. Ak uvádzate, že v roku 2007 ste mali dohodu o zmene pracovnej činnosti ale nemali ste zmenu v pracovnej zmluve, preto sa Vám toto obdobie nepovažuje za výkon pedagogickej činnosti učiteľa.

Povinnosťou zamestnávateľa je postupovať v zmysle zákona.
S pozdravom
Mgr. Ľuboslav Drga"

Takže zamestnávateľ má právo trvať na mojom adaptačnom vzdelávaní?
Ja som sa odvolala na Vašu radu a neabsolvujem adaptačné vzdelávanie.
V identickej situácii je moja spolužiačka, ktorá pracuje v Topoľčanoch a ona tiež neabsolvuje adaptačné vzdelávanie, lebo to od nej zamestnávateľ nevyžaduje.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď ako mám vlastne postupovať....
S pozdravom Komlóšiová

Maria Pavlikova
Adaptačné vdelávanie

Nie som si istá, či ja a pán Drga sme odpovedali na rovnakú otázku. On vo svojej odpovedi uvádza, že ste mali dohodu o zmene pracovnej činnosti a mne ste uviedli dohodu o zmene pracovnej zmluvy, čo je vlastne dodatok k pracovnej zmluve a samozrejme, že sa to zarátava do pedagogickej praxe. Ďalej on uvádza, že ide o prvý pracovný pomer. Ja som to brala ako kontinuálny pracovný pomer, v ktorom ste vykonávali činnosť vychovávateľky a čiastočne aj učiteľky. Nech už je situácia akákoľvek, ja nesúhlasím s názorom, aby ste po 21 rokoch v školstve boli zaradená ako začínajúca učiteľka. Súhlasím, že zákony treba dodržiavť a postupvať v súlade s nimi. Ak som Vám svojim príspevkom spôsobila problémy v zamestnaní, ospravedlňujem sa.

Erika 71
Adaptačné vzdelávanie - reakcia

Pánovi Drgovi som v maile napísala presne to isté čo vám,že som mala Dohodu o zmene pracovnej zmluvy, zrejme si to zle prečítal,o zmene pracovnej činnosti som nič neuvádzala. A nenastupovala som k prvému zamestnávateľovi, ale išlo o kontinuálny pracovný pomer, v ktorom som ako uvádzate vykonávala činnosť vychovávateľky a čiastočne učiteľky. Pracujem už 21 rokov u toho istého zamestnávateľa,čiže moja prvá pracovná zmluva bola uzatvorená v roku 1992.
Tiež som toho názoru, že zákony treba dodržiavať...
Ja som Vám vďačná za reakciu,lebo tak ako ste mi odpísali, postupovali viacerí zamestnávatelia mojich spolužiačok, ktoré sú v tejto istej situácii ako ja.
Problémy ste mi nespôsobili, naopak,ja hľadám odpovede na môj problém a zisťujem, porovnávam...
Podľa odpovede pána Drgu som správne pochopila,že pedagogická prax sa delí na pedagogickú prax v MŠ, ped. prax v ŠKD, ped.prax učit. na 1. stupni...?
§36 - Adaptačné vzdelávanie je určené pre každého pedag. zamestnanca, ktorý nastupuje do prvého zamestnania na pozíciu pedag. alebo odbor. zamestnanca. Stručne povedané, adaptačné vzdelávanie absolvuje každý pedagogický alebo odborný zamestnanec, ktorý bol zamestnávateľom zaradený do kariérneho stupňa "začínajúci". Čiže po 21 rokoch pedag. praxe mám byť zaradená ako začínajúca a absolvať adaptačné vzdelávanie?...Myslím,že nie.
Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za reakciu.
S pozdravom Komlóšiová

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Nedovolím si polemizovať s pánom Drgom, ale som presvedčená, že došlo k malému nedorozumenie a že Váš zamestnávateľ Vás nechá v 10. platovej triede a nebude Váým pridweľovať uvádzajúceho učiteľa. Pedagogická prax sa nedelí podľa toho, kde je vykonávaná. Činnosť učiteľky materskej školy, vychovávateľky, učiteľky prvého a druhého stupňa základnej školy a strednej školy, majstra odbornej výchovy je stále pedagogická prax.

Erika 71
Adaptačné vzdelávanie - reakcia

Pán Drga mi odpísal, že musím absolvovať adaptačné vzdelávanie v kategórii učiteľ, zamestnávateľ ma nemá zaradiť do kariérového stupňa začínajúceho učiteľa ale do kariérového stupňa samostatný učiteľ v súlade s § 27 zákona č. 317/2009 Z. z.
Ešte raz Vám ďakujem za Váš názor...

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Podľa § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, ak úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie.

Erika 71
Adaptačné vzdelávanie - reakcia

Pani Pavliková, ďakujem Vám za radu.
Adaptačné vzdelávania neabsolvujem, uvádzajúceho učiteľa nemám, som samostatný pedag. zamestnanec. V minulosti som prácu učiteľa vykonávala na základe Dohody o zmene pracovnej zmluvy.
S pozdravom Komlóšiová

pjotr
adap.vydelanie

dobry den,
mam vystudovanu etiku/aplikovanu etiku- neucitelsky smer, FHV. po skonceni studia som si urobil vseobecnu statnicu z ANJ na jazykovke. Bolo mi povedane, ze aby som mohol ucit ANJ musim si spravit DPS. Musis si pedag. minimum robit na vysokej skole kde som studoval, alebo na akejkolvek vysokej skole, ktorá robi DPS, dokonca aj na technickej univerzite? Dakujem

Maria Pavlikova
Anglický jazyk

Dovolila som si zmeniť predmet Vašej otázky. Ak máte vysokoškolssé vzdelanie druhého stupňa nepedagogické a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku na jazykovej škole ste plne kvalifikovaný na vyučovanie anglického jazka na základnej škole aj na strednej škole, a to v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,príloha č. 1, časť III., V. a VII. Doplnkové pedagogické vzdelanie absolvovať nemusíte - nie je podmienkou. Ak by ste absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium, je vhodné absolvovať ho na tej vysokej škole, kde ste absolvovali vysokoškolské vzdelanie a získate pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktoré ste študovali, teda etiku.

mona
DPŠ

Dobrý deň,
prednedávnom sme cez vás riešili moju situáciu. chcela by som si iba ujasniť pár vecí. Mám FHV,európske kult. štúdia, štátnicu anglické kul. štúdia.
Situáciu ste vyhodnotili tak, že si mám spraviť všeobecnú štátnicu z ANJ a DPŠ.
Na základe toho čo tu čítam, vlastne na kvalifikované učenie anglického jazyka stačí VŠ vzdelanie druhého stupňa+ štátnica na jazykovke. Všeobec. štátnicu na jazykovke si v máji spravím. Podľa vašej predchádzajúcej odpovede, by mi mala štátnica+ VŠ stačiť na učenie. Prečo si teda musím robiť ešte aj DPŠ? nedá sa to tak, že teraz som teda nekvalifikovaná a v máji si urobím štátnicu, a od sept. by som bola kvalifikovaná aj bez toho DPŠ?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
DPŠ

Určite sme to riešili, ale nemôžete požadovať odo mňa, aby som si pamätala všetky otázky, odpovede a Vaše krycie mená. Nepíšte otázku do úplnej inej témy, tam zanikne. Napíšte celú otázku - celý problém bez skratiek.

mona
Prepáčte, ak som nepopísala

Prepáčte, ak som nepopísala svoju otázku jasne. Mám ukončenú FHV, katedra: európske kultúrne štúdia, odbor cudzie jazyky a kultúry, štátna skúška anglické kultúrne štúdia. Na to aby som bola kvalifikovaná učiteľka ang.jazyka si musím spraviť všeobecnú štátnicu na jazykovej škole a k tomu ešte aj pedag.minimum.

Podľa vyhlášky na kvalifikované učenie anglického jazyka stačí VŠ vzdelanie druhého stupňa+ štátnica na jazykovke. Všeobecnú štátnicu na jazykovke si v máji spravím. Prečo si teda musím robiť ešte aj DPŠ? nedá sa to tak, že teraz som teda nekvalifikovaná a v máji si urobím štátnicu, a od sept. by som bola kvalifikovaná aj bez toho DPŠ?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Zusanna
Adaptácia pedagogického zamestnanca už s praxou.

Dobrý deň.
Chcem Vás poprosiť o radu.
Mám 17-ročnú prax ako učiteľka v MŠ. V jún 2015 som úspešne ukončila štúdium na na Pedagogickej fakulte BA ako učiteľ primárneho vzdelávania. Od septembra 2015 nastupujem na pracovnú pozíciu ako učiteľ prvého stupňa ZŠ (triedna).Riaditeľka mi oznámila, že budem musieť absolvovať adaptačné vzdelávanie. Už ako pedagogický zamestnanec a samostatný učiteľ ho musím absolvovať na ZŠ. Prax z MŠ nie je pedagogická prax vhodná na ZŠ?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Adaptácia pedagogického zamestnanca už s praxou

Prečítala som si celú diskusia v tomto bloku (asi aj Vy) a stále mám rovnaký názor, že pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva svoju činnosť zaradený v hociktorej kategórii podľa § 12 zákona č. 317/2009 Z. z., získava vždy pedagogickú prax. Adaptačné vzdelávanie sa absolvuje jedenkrát pri prvom pracovnom pomere v školstve, teda v zaradení pedagogický zamestnanec. Aj v prípade zmeny zamestnávateľa, keď je preukázaná pedagogická prax, táto sa počíta a zamestnanec zaradený v kategórii SAMOSTATNÝ pedagogický zamestnanec nevykonáva adaptačné vzdelávanie. Toto sa neabsolvuje ani v prípade, že ste ho nikdy neabsolvovali, pretože povinnosť absolvovať adaptačné vzdelávania priniesol až zákon č. 317/2009 Z. z.

ROXY26
Adaptačné vzdelávanie po 3 rokoch práce mimo školstva

Dobrý deň,
potrebovala by som od Vás radu:
Po ukončení vysokoškolského štúdia (učiteľstvo anglického jazyka a filozofie) som absolvovala absolventskú stáž v zahraničí na strednej škole ako asistentka. Po stáži som si našla prácu na strednej škole na Slovensku, kde som absolvovala adaptačné vzdelávanie, avšak pracovná zmluva bola iba na dobu určitú - na jeden rok. Čiže v školstve som pracovala iba jeden rok (mám iba jednoročnú prax). Po neúspešnom hľadaní zamestnania v školstve som bola nútená odísť do zahraničia, kde som tam pracovala 3 roky ako au-pair. Tento rok sa na mňa usmialo šťastie, a opäť budem pracovať v školstve. Moja otázka znie - som povinná znova prejsť adaptačným vzdelávaním?
Ďakujem Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie po 3 rokoch práce mimo školstva

Do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec sa v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. zaradí pedagogický zamestnanec pri nástupe do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť. Súčasne je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie v súlade s § 36 zákona č. 317/2009 Z. z. O úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol a následne rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania. Ak ste absolvovali adaptačné vzdelávanie a Váš bývalý zamestnávateľ Vám vystavil spomínané dokumenty, nie ste povinná absolvovať ďalšie adaptačné vzdelávanie. Ak ste u predchádzajúceho zamestnávateľa neukončili adaptačné vzdelávanie a nemáte spomínané dokumenty, vyžiadajte si potvrdenie a dobe, počas ktorej ste boli zaaradená ako začínajúci učiteľ do adaptačného vzdelavania. U nového zamestnávateľa by ste potom absolvovovali buď nejakú skrátenú formu alebo iba záverečnú hodinu a pod.

ROXY26
ďakujem Vám za odpoveď

ďakujem Vám za odpoveď