3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Andrea Gressova
adaptačné vzdelávanie

kkkkk

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie absolvovať nemusíte, pretože pedagogickú prax máte. Ak máte absolvované úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ste plne kvalifikovaná na činnosť vychovávateľky v SKD, ako aj učiteľka v materskej škole so zaradením do 8. platovej triedy bez príplatku začínajúceho učiteľa.

Andrea Gressova
Ďakujem veˇmi pekne za

Ďakujem veˇmi pekne za odpoveď