4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Veronika Bednárová
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu.. Pracujem ako vychovávateľka v súkromnom detskom centre (jasličky pre deti od 1-3 rokov) a rada by som absolvovala adaptačné vzdelávanie. Zamestnávateľ je nepedagogický pracovník - živnostník. Komu by som mala adresovať žiadosť (ak vôbec môžem) a koho by som mala mať za uvádzacieho učiteľa? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Súkromné detské centrum - jasličky, je školské zariadenie, kde sa uskutočňuje školský vzdelávací program ? Ste zaradená ako pedagogický zamestnanec - vychovávateľka ? Vzťahuje sa na Vás zákon č. 317/2009 Z. z. Je Vaše zariadenie zaradené v sieti škôl na Ministerszve školstva, vedy, výskumu a športu ? Potrebujem vedieť odpovede na tieto otázky a potom sa pokúsim Vám odpovedať.

Veronika Bednárová
Dobrý deň, preto sa v tom

Dobrý deň, preto sa v tom nevyznám,nakoľko toto detské centrum nie je zaradené v sieti škôl na ministerstve, na prac. zmluve mám síce uvedenú pozíciu vychovávateľka no neviem, či oprávnene a preto neviem, či sa vôbec v takomto zariadení dá žiadať o vykonanie adaptač. vzdelávania, resp. či sa mi z tohoto zariadenia bude počítať aj ped. prax...

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie je kontinuálne vzdelávanie podľa § 36 zákona č. 317/2009 Z. z. V § 2 uvedeného zákona je presne určené na koho sa zákon vzťahuje. V § 3 je zasa definovaný pedagogický zamestnanec a pedagogická činnosť ako súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami, ktorými sa uskutočňuje školský vzdelávací program. Myslím, že detské centrum pre deti od jedného roka nie je zariadením, na ktoré by sa hore uvedené podmienky vzťahovali. Ak máte absolvovať adaptačné vzdelávanie je to záležitosť riaditeľa, aby Vám ho zabezpečil. Napísali ste, že Vaše zariadenie nie je zaradené v sieti škôl. Veď to ani škola nie je.