3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nicole
Adaptačné vzdelávanie

Prosím o radu.
Od 1.9.2016 sme prijali
kvalifikovaného pedagogického asistenta s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa.
V prehľade zamestnaní uviedol, že v roku 2008 pracoval 10 mesiacov v školstve
ako nekvalifikovaný vychovávateľ, a tak aj bol zaradený. Máme ho zaradiť do
adaptačného vzdelávania do 8. PT s príplatkom začínajúceho pedagóga?
Chápem správne prechodné ustanovenie v zákone 317/2003 v § 61, odst. 10,
kde sa hovorí, že ak sa príjme pracovník od účinnosti nového zákona a nemá
celý rok odpracovaný v školstve /náš má len 10 mesiacov/, musí absolvovať
adaptačné vzdelávanie? Prosím o odbornú pomoc. Vďaka.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Áno, § 61 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. ste pochopili správne. Zaradíte ho do kariérového stupňa začínajúci asistent a do adaptačného vzdelávania, ktorú bude trvať tri mesiace. Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca mu v súlade s § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. patrí. Určíte mu aj uvádzajúceho pedagogického zamestnanca s príplatkom uvádzajúceho podľa § 13b ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.

Nicole
Adaptačné vzdelávanie

Ďakujem pekne.