2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Junovan
Adaptačné vzdelávanie

Môže adaptačné vzdelávanie a funkciu uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vykonať aj zástupca riaditeľa školy ?

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie bude vykonávať začínajúci pedagogický zamestnanec. Zástupca riaditeľa školy môže vykonávať aj funkciu uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Spĺňa na to predpoklady. Ak bude vykonávať túto činnosť, patrí mu príplatok uvádzajúceho pedagogického zamestnaca v súlade s § 13b ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.