3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jurajamacka
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či pri zmene pracovného zaradenia z asistenta žiaka na vychovávateľa v ŠKD je potrebné opätovné adaptačné vzdelávanie. To znamená, že na pozícii asistenta žiaka už bolo úspešné ukončené.
A ako je to s adaptačným vzdelávaním pri zmene zaradenia z vychovávateľa ŠKD na asistenta žiaka.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Pedagogický zamestnanec, ktorý nemá pedagogickú prax je povinný úspešne absolvovať adaptačné vzdelávanie v hociktorej kategórii alebo podkategórii podľa § 12 a § 13 a § 16 zákona č. 317/2009 Z. z. Rovnako aj odborný zamestnanec. Ak pedagogický zamestnanec absolvoval adaptačné vzdelávanie ako asistent učiteľa (nie asistent žiaka), pri zmene kategórie na vychovávateľa nie je povinný absolvovať ďalšie adaptačné vzdelávanie. Ani pri zmene z vychovávateľa na asistenta učiteľa, atď. Ak však pedagogického zamestnanca preradíme do niektorej kategórie odborného zamestnanca podľa § 19 zákona č. 317/2009 Z. . adaptačné vzdelávanie je povinný absolvovať. Rovnako ak sa odborný zamestnanec preradí do kategórie pedagogického zamestnanca.

jurajamacka
.

Ďakujem veľmi pekne