2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
O.Bališova
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, poprosila by som o stanovisko k nasledovnému:
PZ zaradený ako vychovávateľka s VŠ vzdelaním a prvou atestáciou, ukončila v roku 2009 vysokoškolské štúdium - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov : psychológia - biológia , má ukončené adaptačné vzdelávanie ako vychovávateľ.
V roku 2015 ukončila VŠ 2. stupňa v študijnom programe sociálna a poradenská psychológia v odbore psychológia a v roku 2010 2-ročné špecializačné štúdium zo školskej psychológie.
Od 1.9.2018 (po MD) požiadala o zmenu pracovnej zmluvy a to o zaradenie ako: školský psychológ.
Počas rokov 2011 - 2015 pracovala aj na DoPČ na rôznych prácach súvisiacich so školskou psychológiou.
Treba ju zaradiť do adaptačného vzdelávania ako odborného zamestnanca a zároveň môžeme uznať prax za predchádzajúce obdobie ?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Adaptačné vdelávanie

Nie je mi celkom zrejme, akú odbornú činnosť vykonávala na DoPČ a či ju vykonávala v školstve. Ak nie, tak musí absolvovať adaptačné vzdelávanie. Započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa a závisí od toho ako to máte upravené v mzdovom predpise. Ak zvážite, že činnosť školského psychológa je zhodná alebo príbuzná činnosti vychovávateľa, tak môžete túto prax započítať v závislosti od miery jej využitia na činnosť psychológa.