2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kathri001
Adaptačné vzdelávanie

Prijali sme učiteľa fyziky (aprobácia FYZ-HUV), ktorý má osvedčenie o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca na Základnej umeleckej škole, kde učí hru na akordeón. Na základnej škole ešte neučil. Zaradíme ho ako samostatného ped. zamestnanca? Ďakujem

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Pedagogický zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (učiteľ), v súlade s § 29 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z., ak úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie. Do 31. 8. 2019 sa adaptačné vzdelávanie ukončovalo rozhodnutím. Adaptačné vzdelávanie sa robí iba raz a platí pre všetky kategórie pedagogického zamestnanca.