2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
mudrlantka
Adaptačné vzdelávanie

Na školení som sa dozvedela, že adaptačné vzdelávanie musí do piatich dní začať aj začínajúci učiteľ, ktorý je prijatý len na dobu určitú (v našom prípade zastupovanie počas dlhodobej PN kolegyne). Ako mám dotyčnej upraviť program adaptačného, keď bude zastupovať možno len mesiac...
Ďakujem

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Do adaptačného vzdelávania je riaditeľ povinný zaradiť začínajúceho pedagogického zamestnanca najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru podľa § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. Program adaptačného vzdelávania nebudete žiadnym spôsobom upravovať. Ak ho začínajúci pedagogický zamestnanec nestihne úspešne ukončiť, dáte mu potvrdenie o dĺžke adaptačného vzdelávania na Vašej škole.