4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
atachment
adaptačné vzdelávanie

Prosím o informáciu k adaptačnému vzdelávaniu:

Po vystavení protokolu môžeme ihneď preradiť začínajúceho PZ za samostatného PZ (nasledujúcim dňom) alebo musíme čakať kým protokol nenadobudne účinnosť (+ 15 dní).

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie sa v súlade s § 52 zákona č. 138/2019 Z. z. ukončuje dňom vydania protokolu. Protokol nepodlieha správnemu konaniu, nie je určená pätnásťdňová lehota na odvolanie a ani nič podobné. Nič netreba komplikovať, keď je to v zákone zjednodušené oproti minulému stavu.

maria.petakova
Adaptačné vzdelávanie - dotaz

Ak chceme prijať do PP učiteľa, ktorý učil od septembra 1997 do konca marca 1998 (učiteľ matematiky) a od apríla 1998 pracoval v nepedagogickej oblasti, je potrebne, aby absolvoval adaptačné vzdelávanie?

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávani - dotaz

Nejde o prvý pracovný pomer v školstve ako to určuje zákon č. 138/2019 Z. z. Ja by som adaptačné vzdelávanie odporučila už vzhľadom na časový odstup medzi pracovnými pomermi pedagogického zamestnanca.