2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SŠItv
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň, prosím o radu v súvislosti s dátumom zaradenia zamestnanca na adaptačné vzdelávanie.
Pedagogický zamestnanec je od 1.9.2020 prijatý do prac. pomeru a bol mu vystavený platový výmer.
Žiadosť o adaptačné vzdelávanie podal 4.9.2020. Súhlas so zaradením do adaptačného vzdelávania od 4.9.2020 bol vydaný hneď 4.9.2020. Vystavím ďalší platový výmer s príplatkom začínajúci pedag. zamestnanec od 4.9.2020 a zároveň od 4.9.2020 zmením plat. výmer uvádzajúcemu pedag. zamestnancovi . Sú správne uvedené dátumy ? Kolegyňa tvrdí, že napriek tomu, že zamestnanec podal žiadosť o adaptačné vzdelávanie 4.9.2020, príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca mám dať od 1.9.2020, keď bol prijatý do PP.

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Pedagogický zamestnanec nemá prečo žiadať o adaptačné vzdelávanie. Je to zákonná povinnosť zamestnávateľa v súlade s § 51 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. zabezpečiť novonastupujúcemu zamestnancovi do piatich dní od vzniku pracovného pomeru adaptačné vzdelávanie a poveriť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Od prvého dňa je pedagogický zamestnanec zaradený do kariérového stupňa začínajúci v súlade s § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z., a má zákonný nárok na príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca v súlade s týmto zaradením a s § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. Dve oznámenia o plate vystavovať nemusíte, príplatok patrí od 1. 9. Príplatok uvádzajúceho pedagogického zamestnanca budete vyplácať od skutočného začiatku výkonu tejto činnosti podľa § 13a a § 13b zákona č. 553/2003 Z. z.