2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
VD
Adaptačné vzdelávanie

Od r. 1997 do 2000 som pracovala ako učiteľka AJ v ZŠ bez vysokoškolského vzdelania. Potom som bola dlhodobo v zahraničí. Od r. 2017 do 2021 som bola zamestnaná ako učiteľka Aj v ZŠ s tým, že som počas tohto obdobia ukončila magisterské štúdium učiteľstvo Aj. V r. 1997 som mala uvádzajúcu učiteľku a na konci roka som absolvovala vystupnu hodinu pred 3 člennou komisiou. Záznam o tom nemám, ani v archíve v škole sa nič také nenašlo. Teraz som bola prijatá na SŠ, kde ma chcú zaradiť ako začínajúceho učiteľa a do adaptačného vzdelávania ak takéto potvrdenie nepredložím. Je takýto postup správny, keď v predchádzajúcom zamestnaní som bola samostatný pedagogický zamestnanec?

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Pracovali ste ako učiteľka ZŠ bez vysokoškolského vzdelania. Bolo to porušenie zákona. Absolvovali ste adaptačné vzdelávanie bez výstupného dokumentu o jeho ukončení. Tiež to nie je v súlade so zákonom. Teraz žiadajú predložiť akési potvrdenie. Pýtate so, či je takýto postup správny. Ja nie som oprávnená posudzovať postup zamestnávateľov. Na druhej strane, ja by som žiadne potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania nevyžadovala, pretože to nevyplýva zo žiadneho ustanovenia právneho predpisu. V roku 1997 adaptačné vzdelávanie neexistovalo, zaviedol ho zákon č. 317/2009 Z. z. Vtedy bolo len uvádzanie do praxe podľa § 4 vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z. z. Uvádzanie do praxe sa končilo záverečným hodnotením pedagogického pracovníka pred komisiou. Nejaký zápis o tom by mal byť vo Vašom osobnom spise.