3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ZuzanaCh
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,

prosím Vás o radu v oblasti potreby absolvovať adaptačné vzdelávanie. Od septembra do našej materskej školy nastúpila nová pani učiteľka, ktorá má cca 13 rokov pedagogickej praxe a cca 2 roky odbornej praxe. Jej prvý pracovný pomer v školstve vznikol v roku 2002 kde pracovala do roku 2005 ako vychovávateľka ŠZŠ, od roku 2005 pracovala ako učiteľka ŠZŠ, od roku 2006 do roku 2010 pracovala ako vychovávateľka v Domove sociálnych služieb, od roku 2010 pracovala ako vychovávateľka LVS, od roku 2011 do 2012 pracovala ako učiteľka ŠZŠ, od septembra 2012 do augusta 2015 pracovala ako školský špeciálny pedagóg, kde absolvovala aj adaptačné vzdelávanie odborného zamestnanca. Okrem toho v roku 2006 absolvovala uvádzanie začínajúceho pedagogického pracovníka do praxe - učiteľka a v roku 2004 absolvovala uvádzanie začínajúceho pedagogického pracovníka do praxe - vychovávateľka. V súčasnosti pôsobí u nás v MŠ ako učiteľka /je kvalifikovaná - v roku 2014 úspešne ukončila I. VŠ stupeň v programe predškolská a elementárna pedagogika/. S naším personalistom a mzdárom momentálne riešime, či je potrebné aby táto p. učiteľka musela absolvovať adaptačné vzdelávanie, keďže už má niekoľko rokov pedagogickej praxe. Môj názor je, že ho nemusí absolvovať ale aj tak Vás prosím o Váš názor. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Môj názor na danú tému je rovnaký ako Váš. Ale nie je to názor, ale vyplýva to z § 27 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., kde je uvedené, že do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec sa zaradí pedagogický zamestnanec pri nástupe do prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania u predchádzajúceho zamestnávateľa. Vašu pani učiteľku zaraďte do kariérového stupňa samostatná učiteľka predprimárneho vzdelávania do 9. platovej triedy.

ZuzanaCh
Ďakujem za Vašu Odbornú

Ďakujem za Vašu Odbornú pomoc.