5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Stredná odborná...
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň.

Riaditeľ SOŠ prijal do zamestnania na miesto učiteľa telesnej a športovej výchovy študenta Fakulty športu s 1. stupňom vzdelania, čím riaditeľ porušil § 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. Ďalej rozhodol o Adaptačnom vzdelávaní tohto zamestnanca, ktoré na základe rozhodnutia riaditeľa ukončil a dostal aj Osvedčenie o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania. Pýtam sa, je toto Adaptačné vzdelávanie platné? Spĺňa zamestnanec podmienky pre zaradenie na pozíciu samostatný učiteľ?

Ďakujem.

František Murin

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Môžete napísať konkrétne dátumy prijatia a absolvovania adaptačného vzdelávania. O úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania nerozhoduje riaditeľ a nevydáva sa osvedčenie.

Stredná odborná...
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň.
Začínajúci pedagogický zamestnanec bol zaradený na adaptačné vzdelávanie 03.09. 2021 a v protokole o ukončení tohto vzdelávania je dátum 30.06. 2022.

Anka69
138/2019

Dobrý deň, časová verzia Vami uvedeného zákona bola účinná do 31.08.2019. Od 01.09.2019 je v platnosti zákon č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ. Prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Čo sa týka adaptačného vzdelávania, nevidím v tom problém. Čo sa týka prijatia učiteľa s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa, pravdepodobne v septembri 2021, neviem prečo ste to neuviedli, keď som Vás žiadala, pomohlo by to ku kvalifikovanej odpovedi. Dovoľujem upozorniť, že zákon č. 317/2009 Z. z. bol zrušený 31. 8. 2019 a nahradený zákonom č. 138/2019 Z. z. Keďže mi nie je jasné, čo otázku sledujete a nemám požadované údaje, neviem inak odpovedať.