5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
andrea1234
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň.
V roku 2004 som absolvovala VŠ v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v rokoch 2004-2007 som pracovala ako učiteľka na SŠ, 2007-2008 na ZŠ. V rokoch 2019-2021 ako vychovávateľka v detskom kútiku. Momentálne študujem pomaturitné štúdium učiteľstva pre MŠ a vychovávateľstvo. Zaujímalo by ma, či po nástupe do pracovného pomeru v MŠ je nutné absolvovať adaptačné vzdelávanie, alebo budem zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec, nakoľko som už ako učiteľka (aj keď nie v MŠ) pracovala v minulosti. Od dvoch riaditeliek v MŠ som totiž dostala informáciu, že ak som nepracovala v MŠ, budem zaradená ako začínajúca učiteľka s nutnosťou absolvovať adap. vzdelávanie.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ak ste v predchádzajúcom zamestnaní boli zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec bez ohľadu na druh školy, budete po ukončení prebiehajúceho vzdelania aj materskej škole zaradená ako samostatná učiteľka materskej školy a nebudete absolvovať adaptačné vzdelávania. Informácia od riaditeliek nie je v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.

andrea1234
Adaptačné vzdelávanie

Ďakujem.

econia
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ked sme prijali vychovávateľku do školskej družiny ktorá má skončenú Strednú odbornú školu pedagogickú odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a 2 roky pôsobila ako učiteľka aj riaditeľka v malej dedinke kde zamestnávateľom bola obec a bola tam sama a nemal jej kto počas tých 2 rokov urobiť adaptačné vzdelávanie bude u nás zaradená ako začínajúca? Môžme jej aj po uplynutí dvoch rokov vykonať adaptačné vzdelávanie? Pracovala tam od 1.9.2021 do 31.8.2023. Zákon udáva jasne do dvoch rokov.
Ako máme postupovať? Urobiť jej adaptačné a po ukončení ju zaradiť ako samostatnú?
ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ak Vaša vychovávateľka bola riaditeľkou aj učiteľkou základnej školy, a to s úplným stredným odborným vzdelaním a adaptačné vzdelávanie jej nemal kto zabezpečiť, tak by som Vám odporučila vykonať ho teraz pre kategóriu vychovávateľ. Predpokladám, že v predošlom zamestnaní bolo viac porušení zákona ako neabsolvovanie adaptačného vzdelávania do dvoch rokov od začiatku činnosti pedagogického zamestnanca.