2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janaov
adaptačné vzdelávanie počas dovolenky

Dobrý deň,
pedagogický zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 1.2.2021 a začal adaptačné vzdelávanie. Pracovný pomer ukončil dohodou k 30.7. 2021, pričom od 9.7.2021 čerpá dovolenku. Adaptačné vzdelávanie neukončil. Má nárok na príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca za júl 2021? A uvádzajúci pedag. zamestnanec má takisto nárok na príplatok za júl 2021, aj počas čerpania dovolenky, ktorú čerpá od 12.7.2021?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
adaptačné vzdelávanie počas dovolenky

Žiadny predpis neurčuje, že počas dovolenky by sa nejaký príplatok vo funkčnom plate rušil alebo prerušil. Ak však považujete za neprimerane vyplácať príplatok začínajúceho a uvádzajúceho, tak vzhľadom k tomu, že začínajúci pedagogický zamestnanec končí pracovný pomer, zastavte obidvom vyplácanie príplatku, ale na základe ukončenia adaptačného vzdelávania bez protokolu a ukončenia činnosti uvádzajúceho. Prečo ste neukončili adaptačné vzdelávanie protokolom úspešne alebo neúspešne.